شرکت فرش اصیل تبریز
شرکت فرش اصیل تبریز

دریافت کارت ضمانت

خواهشمندیم جهت دریافت کارت ضمانت خود اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را با استفاده از فاکتور فروشی که در هنگام خرید دریافت نموده اید کامل کنید
  • Please enter a number greater than or equal to ۰.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .